Tuesday, April 5, 2016

นี่แหละครับ ! วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว


 นี่แหละครับ วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว ที่เป็นแนวทางซึ่งผมเสนอในการแก้ปัญหาธุรกิจครอบครัว กรณีน้ำพริกแม่ประนอม ซึ่งผมฟันธงว่า การคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้ง เช่น แม่กับลูกสาวคนโต เป็นทางออกที่ดีที่สุด และมีคนกลาง เช่น มล.ปนัดดา ดิศกุล มาช่วยยิ่งทำให้ง่ายขึ้น และต้องไม่มีคนนอกมาเข้ามาอยู่ในการเจรจาจะดีที่สุด (ทั้งเขยและสะใภ้ หรือ อื่น ๆ )


ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552  ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
www.drdanai.blogspot.com
www.facebook.com/Strategy.th
โทร 0818338505  
email: drdanait@gmail.com
  Line ID: thailand081 No comments:

Post a Comment